องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 389 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 การออกจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนมีนาคม [ 27 ก.พ. 2563 ]269
82 คำแนะนำโรคติดเชื้อโคโรนา [ 27 ก.พ. 2563 ]277
83 การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 27 ก.พ. 2563 ]281
84 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.โพนทอง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 25 ก.พ. 2563 ]78
85 รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง [ 13 ก.พ. 2563 ]301
86 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง [ 11 ก.พ. 2563 ]194
87 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการประหยัดน้ำ [ 15 ม.ค. 2563 ]187
88 ประกาศวินัยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 12 ม.ค. 2563 ]196
89 รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขต อบต.โพนทอง [ 6 ม.ค. 2563 ]266
90 ข้อมูลแหล่งน้ำเสียมลพิษในพื้นที่ [ 3 ธ.ค. 2562 ]184
91 มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 29 พ.ย. 2562 ]253
92 ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน [ 28 พ.ย. 2562 ]288
93 การรักษาทรัพย์สินและของมีค่า [ 28 พ.ย. 2562 ]343
94 ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน [ 28 พ.ย. 2562 ]365
95 แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]311
96 การป้องกันและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 28 พ.ย. 2562 ]336
97 แผนการออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ในเดือนธันวาคม [ 28 พ.ย. 2562 ]326
98 การสำรวจถนนภายในหมู่บ้านเพื่อขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 18 พ.ย. 2562 ]329
99 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ "ในงานวันรวมใจให้กาชาด" สำหรับงานเจ้าพ่อพญาแลประจำปี ๒๕๖๓ [ 18 พ.ย. 2562 ]328
100 การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 พ.ย. 2562 ]294
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20