องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 364 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภออุปโภค [ 4 พ.ย. 2562 ]217
82 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงการพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) [ 4 พ.ย. 2562 ]202
83 แผนการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 1 พ.ย. 2562 ]197
84 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]141
85 ประกาศอบต.โพนทอง เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]139
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่4 [ 7 ต.ค. 2562 ]150
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก [ 8 ก.ค. 2562 ]160
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 [ 8 เม.ย. 2562 ]154
89 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562-มีนาคม 2562) [ 8 เม.ย. 2562 ]146
90 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 เม.ย. 2562 ]153
91 การศึกาาความพึงพอใจของผู้รับบริการ [ 31 ม.ค. 2562 ]149
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก [ 9 ม.ค. 2562 ]152
93 อบต.โพนทอง พร้อมดำเนินงานโครงการลดอุบัติเหตุข่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่าง วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]289
94 การออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 19 ธ.ค. 2561 ]299
95 อบต.โพนทอง เชิญชวนร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่....) พ.ศ. .... [ 17 ธ.ค. 2561 ]626
96 อบต.โพนทอง เชิญชวน ถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]275
97 อบต.โพนทอง เชิญชวน ร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 (สิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2561) [ 14 ธ.ค. 2561 ]301
98 อบต.โพนทอง จัดโครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]434
99 แผนเคลื่อนที่สำรวจและยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 ธ.ค. 2561 ]283
100 กำหนดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 หากไม่สามารถไปรับด้วยตัวเองได้..ให้ทำหนังสือมอบอำนาจกับนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวของผู้มอบอำนาจไปด้วย [ 5 ธ.ค. 2561 ]297
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19