องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 364 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์กำหนดพิธีเปิดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” วันที่ 9 ธันวาคม 2561 [ 5 ธ.ค. 2561 ]316
102 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 [ 4 ธ.ค. 2561 ]283
103 อบต.โพนทอง ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา ลงพื้นที่ป่าโล่ใหญ่ 3 ธันวาคม 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]287
104 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์แผนแจกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]302
105 อบต.โพนทอง เชิญชวน ร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 (สิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2561) [ 22 พ.ย. 2561 ]297
106 คู่มือการรับแจ้ง บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐและคลังจังหวัด [ 19 พ.ย. 2561 ]299
107 ประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้ง บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐและคลังจังหวัดชัยภูมิ [ 19 พ.ย. 2561 ]286
108 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) [ 19 พ.ย. 2561 ]95
109 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) [ 19 พ.ย. 2561 ]295
110 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564+4 [ 19 พ.ย. 2561 ]275
111 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564+6 [ 19 พ.ย. 2561 ]290
112 กิจกรรมนำร่องรางระบายน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน [ 15 พ.ย. 2561 ]150
113 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 พ.ย. 2561 ]283
114 การอบรมตามโครงการ“รวมพลังสื่อวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อส่งเสริมการรับรู้ พ.ร.บ.บุหรี่ฉบับใหม่” [ 13 พ.ย. 2561 ]300
115 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2563 [ 5 พ.ย. 2561 ]312
116 อบต.โพนทอง กำหนดแผนแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]298
117 🔊โครงการสร้างฝายชะลอน้ำสู้ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ อบต.โพนทอง [ 25 ต.ค. 2561 ]316
118 การให้อาหารสัตว์ในพื้นที่สาธารณะ [ 17 ต.ค. 2561 ]305
119 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดหลักสูตรสอนขับขี่รถฟรี [ 17 ต.ค. 2561 ]296
120 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]303
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19