องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 389 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 การแสดงตนเพื่อยืนยันการขอรับเบี้ยยังชีพ [ 18 พ.ย. 2562 ]317
102 การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย [ 18 พ.ย. 2562 ]315
103 การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันในช่วงเทศกาลลอยกระทง [ 11 พ.ย. 2562 ]322
104 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ [ 11 พ.ย. 2562 ]357
105 การเปิดรับสมัครแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ตำบลโพนทอง [ 11 พ.ย. 2562 ]318
106 การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภออุปโภค [ 4 พ.ย. 2562 ]351
107 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงการพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) [ 4 พ.ย. 2562 ]333
108 แผนการออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 1 พ.ย. 2562 ]311
109 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]243
110 ประกาศอบต.โพนทอง เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]240
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่4 [ 7 ต.ค. 2562 ]258
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก [ 8 ก.ค. 2562 ]263
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 [ 8 เม.ย. 2562 ]251
114 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562-มีนาคม 2562) [ 8 เม.ย. 2562 ]260
115 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 เม.ย. 2562 ]273
116 การศึกาาความพึงพอใจของผู้รับบริการ [ 31 ม.ค. 2562 ]256
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก [ 9 ม.ค. 2562 ]257
118 อบต.โพนทอง พร้อมดำเนินงานโครงการลดอุบัติเหตุข่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่าง วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]380
119 การออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 19 ธ.ค. 2561 ]412
120 อบต.โพนทอง เชิญชวนร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่....) พ.ศ. .... [ 17 ธ.ค. 2561 ]774
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20