องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 364 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 นายกรัฐมนตรี ชวนคนไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 [ 9 ต.ค. 2561 ]321
122 จังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]316
123 อบต.โพนทอง ให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพฯและรณรงค์ลดปริมาณขยะถุงพลาสติกประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]305
124 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564 (1) [ 4 ต.ค. 2561 ]304
125 อบต.โพนทอง กำหนดแผนแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน วันที่ 3-4 ตุลาคม 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]299
126 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครเยาวสตรี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร ระยะสั้น ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ตุลาคม 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]317
127 อบต.โพนทอง ขยายผลการประชาสัมพันธ์ข่าว สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เพื่อการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 1 ต.ค. 2561 ]335
128 อบต.โพนทอง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]327
129 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562(1) [ 28 ก.ย. 2561 ]319
130 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (1) [ 28 ก.ย. 2561 ]287
131 ประชาสัมพันธ์ ข่าวด่วน จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้ผู้มีรายชื่อ 17 คน ติดต่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 13 ก.ย. 2561 ]309
132 อบต.โพนทองขอเชิญผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีจิตเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00-1200 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองชัยภูมิ [ 12 ก.ย. 2561 ]338
133 กศน.เมืองชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 [ 12 ก.ย. 2561 ]330
134 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ [ 20 ส.ค. 2561 ]329
135 อบต.โพนทอง กำหนดจัดโครงการปลูกป่า รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นกิน ประจำปี 2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]149
136 2. อบต.โพนทอง จัดโครงการ ปลูกป่า “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2561” 21 สิงหาคม 2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]320
137 อบต.ลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแห่ง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 สิงหาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]333
138 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เผยแพร่ข่าวแจ้งเตือนภัยสุขภาพจำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ งดเหล้าเข้าพรรษา และตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาเร็ว เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้ [ 1 ส.ค. 2561 ]344
139 อบต.โพนทอง เชิญร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพฯ ตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ผู้สูงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพ สมทบกองทุนผู้สูงอายุ ตามแนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย [ 1 ส.ค. 2561 ]326
140 อบต.โพนทอง กำหนดแผนออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่ 6-7สิงหาคม 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]337
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19