องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 389 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 อบต.โพนทอง เชิญชวน ถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]378
122 อบต.โพนทอง เชิญชวน ร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 (สิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2561) [ 14 ธ.ค. 2561 ]426
123 อบต.โพนทอง จัดโครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]631
124 แผนเคลื่อนที่สำรวจและยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 ธ.ค. 2561 ]384
125 กำหนดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 หากไม่สามารถไปรับด้วยตัวเองได้..ให้ทำหนังสือมอบอำนาจกับนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวของผู้มอบอำนาจไปด้วย [ 5 ธ.ค. 2561 ]383
126 จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์กำหนดพิธีเปิดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” วันที่ 9 ธันวาคม 2561 [ 5 ธ.ค. 2561 ]431
127 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 [ 4 ธ.ค. 2561 ]374
128 อบต.โพนทอง ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา ลงพื้นที่ป่าโล่ใหญ่ 3 ธันวาคม 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]392
129 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์แผนแจกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]405
130 อบต.โพนทอง เชิญชวน ร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 (สิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2561) [ 22 พ.ย. 2561 ]414
131 คู่มือการรับแจ้ง บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐและคลังจังหวัด [ 19 พ.ย. 2561 ]419
132 ประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้ง บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐและคลังจังหวัดชัยภูมิ [ 19 พ.ย. 2561 ]387
133 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) [ 19 พ.ย. 2561 ]198
134 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) [ 19 พ.ย. 2561 ]414
135 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564+4 [ 19 พ.ย. 2561 ]375
136 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564+6 [ 19 พ.ย. 2561 ]391
137 กิจกรรมนำร่องรางระบายน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน [ 15 พ.ย. 2561 ]246
138 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 พ.ย. 2561 ]381
139 การอบรมตามโครงการ“รวมพลังสื่อวิทยุชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อส่งเสริมการรับรู้ พ.ร.บ.บุหรี่ฉบับใหม่” [ 13 พ.ย. 2561 ]398
140 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2563 [ 5 พ.ย. 2561 ]442
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20