องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 364 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 อบต.บ้านค่าย ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 25 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ อบต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ ในวัน เวลาราชการ โทร.044-800162 ต่อ 15 [ 24 ก.ค. 2561 ]327
142 ตอบข้อสอบถามประชาชน เรื่องเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 20 ก.ค. 2561 ]328
143 รพ.สต.โพนทอง ประชชาสัมพันธ์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรงคไข้หวัดใหญ่ [ 20 ก.ค. 2561 ]349
144 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง​ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี​(2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่​ 4​ [ 18 ก.ค. 2561 ]352
145 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนสภาวอากาศ ซึ่งจะมีผลกระทบ 17-20 กรกฎาคมนี้ [ 17 ก.ค. 2561 ]366
146 รพ.สต.โพนทอง ประชชาสัมพันธ์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรงคไข้หวัดใหญ่ [ 13 ก.ค. 2561 ]345
147 อบต.ห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ อบต.ห้วยบง จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่าง 16-24 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ อบต.ห้วยบง โทร. [ 13 ก.ค. 2561 ]333
148 อบต.โพนทอง เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับทราบความคืบหน้าโครงการผันน้ำลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าอ้างเก็บน้ำหินลับมีด [ 4 ก.ค. 2561 ]389
149 อบต.โพนทอง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรในการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]324
150 อบต.โพนทอง กำหนดประชุมประชาคมชี้แจงโครงการ ระบบกระจายน้ำพังงานแสงอาทิตย์ 2-3 กรกฎาคม 2561 ในพื้นที่บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4,9,10 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 และบ้านนางเม้ง หมู่ 3,11 [ 2 ก.ค. 2561 ]355
151 อบต.โพนทอง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 28 มิ.ย. 2561 ]366
152 อบต.โพนทอง ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้าง [ 27 มิ.ย. 2561 ]365
153 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย HIV ประจำเดือน ระหว่าง 2-3 กรกฎาคม 2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]332
154 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...(ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ) [ 20 มิ.ย. 2561 ]347
155 การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต อันเนื่องมาจาการใช้ยาเสพติด [ 20 มิ.ย. 2561 ]358
156 อบต.โพนทองขอเชิญชวน ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย แต่งกายด้วยผ้าไทย [ 8 มิ.ย. 2561 ]393
157 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลโพนทอง วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 6 มิ.ย. 2561 ]359
158 อบต.โพนทอง เชิญร่วม พิธีไหว้ครู ของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดพนทอง ประจำปีการศึกษา 2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]404
159 อบต.โพนทอง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรในการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]361
160 ครม. เห็นชอบอนุมัติใช้งบกลาง 1,437 ล้านบาท พร้อมเริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 20 มิ.ย. นี้ [ 5 มิ.ย. 2561 ]339
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19