องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 389 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 2. อบต.โพนทอง จัดโครงการ ปลูกป่า “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2561” 21 สิงหาคม 2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]421
162 อบต.ลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแห่ง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 สิงหาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]442
163 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เผยแพร่ข่าวแจ้งเตือนภัยสุขภาพจำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ งดเหล้าเข้าพรรษา และตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาเร็ว เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้ [ 1 ส.ค. 2561 ]442
164 อบต.โพนทอง เชิญร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพฯ ตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ผู้สูงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพ สมทบกองทุนผู้สูงอายุ ตามแนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย [ 1 ส.ค. 2561 ]430
165 อบต.โพนทอง กำหนดแผนออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่ 6-7สิงหาคม 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]462
166 อบต.บ้านค่าย ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 25 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ อบต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ ในวัน เวลาราชการ โทร.044-800162 ต่อ 15 [ 24 ก.ค. 2561 ]434
167 ตอบข้อสอบถามประชาชน เรื่องเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 20 ก.ค. 2561 ]433
168 รพ.สต.โพนทอง ประชชาสัมพันธ์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรงคไข้หวัดใหญ่ [ 20 ก.ค. 2561 ]459
169 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง​ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี​(2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่​ 4​ [ 18 ก.ค. 2561 ]454
170 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนสภาวอากาศ ซึ่งจะมีผลกระทบ 17-20 กรกฎาคมนี้ [ 17 ก.ค. 2561 ]497
171 รพ.สต.โพนทอง ประชชาสัมพันธ์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรงคไข้หวัดใหญ่ [ 13 ก.ค. 2561 ]450
172 อบต.ห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ อบต.ห้วยบง จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่าง 16-24 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ อบต.ห้วยบง โทร. [ 13 ก.ค. 2561 ]465
173 อบต.โพนทอง เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับทราบความคืบหน้าโครงการผันน้ำลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าอ้างเก็บน้ำหินลับมีด [ 4 ก.ค. 2561 ]536
174 อบต.โพนทอง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรในการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]438
175 อบต.โพนทอง กำหนดประชุมประชาคมชี้แจงโครงการ ระบบกระจายน้ำพังงานแสงอาทิตย์ 2-3 กรกฎาคม 2561 ในพื้นที่บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4,9,10 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 และบ้านนางเม้ง หมู่ 3,11 [ 2 ก.ค. 2561 ]497
176 อบต.โพนทอง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 28 มิ.ย. 2561 ]471
177 อบต.โพนทอง ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้าง [ 27 มิ.ย. 2561 ]463
178 อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย HIV ประจำเดือน ระหว่าง 2-3 กรกฎาคม 2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]429
179 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...(ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ) [ 20 มิ.ย. 2561 ]451
180 การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต อันเนื่องมาจาการใช้ยาเสพติด [ 20 มิ.ย. 2561 ]460
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20